ศัลยกรรมเสริมคาง

เสริมคางด้วยซิลิโคลน

ด้วยความนิยมรูปหน้าเรียวงาม การใช้เทคนิคทางศัลยกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วนของใบหน้าให้ดูเรียวขึ้นได้โดยถาวรประเภทหนึ่งนั้นคือการเสริมคางด้วยซิลิโคนคุณภาพสูงที่จะทำให้คุณมีใบหน้าเรียวด้วยสัดส่วนของคางเพิ่มมิติของรูปหน้า

การออกแบบรูปหน้าและโครงหน้าโดยศัลยกรรมและทันตกรรม นอกจากการมีรูปหน้าเรียวจะเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันแล้ว คนส่วนมากมีความปรารถนาที่จะมีรูปหน้าและโครงหน้าที่ทำให้บุคลิกภาพดีขึ้น อาจจะเป็นเพื่อเสริมสร้างความงามของตนเอง หรือ บางครั้งเกิดจากปัญหาทางสุขภาพ หรือ อุบัติเหตุที่ทำให้การผิดรูปไม่ได้สัดส่วนของใบหน้านั้นสร้างปัญหาให้บุคคลนั้นๆ ทำให้ขาดความมั่นใจ การได้รูปหน้าและโครงหน้าที่สมส่วน จึงเป็นหนทางแก้ไขปัญหาพร้อมสร้างโอกาสให้กับชีวิตที่ดีขึ้นในทันที

- การปรับรูปหน้าโดยเทคนิคการใช้สารเติมเต็มต่างๆ
- การตัดกระพุ้งแก้มภายในไร้เลือด
- การปรับโครงหน้าโดยการวิเคราะห์โครงหน้าและขากรรไกรด้วยเทคนิคทันตกรรม
- การปรับรูปหน้า เช่น คางหุบ ริมฝีปากห้อย ปัญหาริมฝีปากประกบไม่สนิท ฯลฯ โดยนำเทคนิคทันตกรรมเพื่อความงามเข้าช่วยกับการศัลยกรรม